Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Q7 Riverside Complex

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2020:

tiến độ q7 riverside
Hình ảnh tổng thể block Mecury
tiến độ q7 riverside
Hình ảnh tổng thể block Uranus
tiến độ q7 riverside
Hình ảnh tổng thể block Saturn
tiến độ q7 riverside
Hình ảnh tổng thể block Venus
tiến độ q7 riverside
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Mecury và block Uranus
tiến độ q7 riverside
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
tiến độ q7 riverside
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
tiến độ q7 riverside
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block Saturn
tiến độ q7 riverside
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Mecury và block Uranus
tiến độ q7 riverside
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block Saturn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call Now Button